Madelin Wilian (født 1969) er multimediekunster og uddannet fra Det Kongelige Danske Kunstakademi og Academy of Art Institute, San Francisco. Med aktivitet indenfor et bredt spektrum af kunstarter så som malerier, træsnit, romaner, kollager, børnebogsillustrationer, strikketøj, animationsfilm samt musik-, dans- og performancekunst har hun præget især den Københavnske kunstscene, som udøvende kunstner, performer og underviser. I denne udstilling er Madelin Wilian aktuel med 10 malerier, der eksempelgiver hendes legende samfundskritiske æstetiske sprog. 

I mødet med Wilians værker, indhylles man i finurlige farver og levende fantasi. Motiverne er drømmende og balancerer på grænsen mellem det figurative og det abstrakte samt det barnlige og det voksen-agtige. I triptykonserien Min kæreste siger han mediterer godt når han spiller DOOM portrætteres en person der spiller computer ledsaget af sin kat, i et todimensionelt billedrum med syntetiske farvesammensætninger, tydelige konturer og grove penselstrøg. Billedsproget er levende og naivt, som på en og samme tid drager tankerne mod den franske fauvisme i starten af 1900tallet så vel som til billedkunsttimerne i indskolingen. Samme naive formsprog ses i mange af Wilians værker. F.eks. i træsnittet Bange for døden?, hvor en pige med overdimensionerede nysgerrige tegneserieøjne betragter en blomst vokse ud af et kranium; et ganske voksenfilosofisk tema om dødens skønhed portrætteret i børnehøjde.

Bag det farverige og naive udtryk gemmer der sig ofte en samfundskritisk tyngde i Wilians værker. I triptykon-serien En fuldmægtigs opvågning oplever en person, givetvis den fuldmægtige, en mytologisk fantasiverden med vrinskende blomstrede kronhjorte og kæmpeharer siddende fra en kontorstol. Han klamrer sig til stolens armlæn og virker utilpas med lyserøde forlegne ører. Det tredelte triptykon er et format som også ses i bl.a. kristne altertavler fra middelalderen og renæssancen. Gennem en tredelt variation af et motiv ledes beskueren til at meditere over det gentagne tema. Hos Wilian inviteres vi til at meditere over den fuldmægtige som en slags symbolkarakter for det moderne højprofilerede erhvervsliv, der i lyset af værket, virker kreativitetsløst, kedeligt og i desperat mangel på liv. Man ville næsten ønske, at den fuldmægtige ville bryde sit mønster, sætte sig op på den blomstrede kronhjort og ride ud mod horisonten. Disse drømme om mønsterbryderi går igen i andre værker også. Træsnittet Karrusel portrætteres en rytter som flygter med sin hest fra den evige karruselrundgang, mens de andre karruselheste kaster længselsfulde blikke efter dem. Og “Samfund - samfund luk dig op!” opfordres det skarpsindigt i strikkeværket Fællesskabssweater. 

 Gennem Wilians værker inviteres publikum til at betragte og medundres over et samfund i tomgang.  Hun foreslår med dragende farverigdom og barnsindig åbenhed at samfundet ikke behøver være så gråt og indelukket om sig selv.

 

Skrevet af Astrid Brincker Olson, studerende i kunsthistorie og museologi


  • Min elsker siger han mediterer når han spiller doom40x50cm kr.6.500,-
  • Min elsker siger han mediterer når han spiller doom40x50cm kr.6.500,-
  • Min elsker siger han mediterer når han spiller doom40x50cm kr.6.500,-
  • En Fuldmægtigs opvågning maleri 50x70cm kr.6.500,-
  • En Fuldmægtigs opvågning maleri 50x70cm kr.6.500,-
  • En Fuldmægtigs opvågning maleri 50x70cm kr.6.500,-

F. 1969 København

Madelin Wilian

 Kunstner og forfatter. Udd. Det kongelige danske kunstakademi 1998, Academy of art university 2001. Illustrator for bl.a. Gyldendal, Carlsen mfl. Har skrevet flere anmelderroste romaner og billedbøger. (Gajolmanifestet, Den store rumpizza, Vi arbejder, Hannah Hugtand og Mørkemanden, m.fl.). Arbejder som multikunstner med maleri, illustration, animation, som forfatter og med komposition. Sanger og guitarist i bandet Stjernevask Medlem af kunstnergruppen Drøm& Co. Underviser i kunst og tegning på Statens museum for kunst. Kunst i det offentlige rum: Livsaftryk på trappen, Ørestad Plejecenter 2019.

 Bor i København. Har udstillet kunst bl.a. på Charlottenborg forårsudstilling. San Francisco, Paris og Barcelona.

 Har modtaget støtte af Statens Kunstfond.

Skiftede navn i 2020 fra Mikkeline W. Gudmand-Høyer.


Andre om Madelin Wilians malerier:

Solskin i lommen

Funktionæren i kontorstolen vågner pludselig op, da der står en knaldblå kronhjort og brøler foran ham. En hund stikker snuden ned i billedet, en ugle giver benhård klogskab, et abstrakt maleri i stærk koboltblå, pink og gul giver farvebad. Pangfarver, stregtegninger, træsnit og udsmykning - også på guitarforstærkeren - Madelin Wilian har det hele. Musiker, maler og forfatter, med god sans for spændvidden mellem ord og billede. ”Blod er vel blod” hed det værk, hun fik antaget til Charlottenborg-udstillingen i 2007. Et lagen med en blodplet, som havde fået elskeren til at besvime. Han sad og så blodige krimiserier i massevis, men almindeligt kvindeblod på et lagen var bare for meget for hans sarte sind.

Vi kommer vidt omkring på en spændende rejse med Madelin Wilian. Hun afprøver materialerne og bruger de stærke farver overraskende. ”Samfund Samfund - luk dig op!” står der på en af hendes farveglade sweatere. På et acrylmaleri vader to store børn gennem vand, der trækker hvide skygger. Et betagende maleri i blåt hedder bare ”Painting.” Besøget hos damefrisøren beskrives stykvis, med hårtørrer og andre elementer. I ”Duosonic Triptycon 2020” med neokubistisk coronasmadret elguitar er der mindelser om Picassos Guernicamaleri. En sejlbåd stager folk til fest i den mexicanske venedigby Xochimilco. Og så er der blyantsportrætter, fulde af ro.

Der er en stor ærlighed i Madelins kunst. En parathed til at give, en her og nu-gave. Hun håndterer både kraft og lethed, både det der ligner og det, der ikke kan beskrives. Wilian prøver ikke at være perfekt eller korrekt, heller ikke at være på tværs - måske snarere lidt uperfekt på den gode måde, som man har lyst til at se på og lære at kende. Det er godt at have en kunstner som Madelin at få inspiration fra. I dagligdagen, i de særlige øjeblikke.

 Madelin Wilians liv har ikke været kedeligt. Det kan man læse i hendes to selvbiografiske bøger, Gajolmanifestet og Kunsten at vedligeholde et smil. For hun er også forfatter. For børn og voksne. Og musiker. Og skater. Og strikkekunstner. Der er ingen ende på Madelin. ”I’ve got sunshine in my pocket” hed udstillingen i Galleri Jarsbo i marts 2020.

 Se hendes kunst, læs hendes bøger, hør hendes musik. Du får solskin med hjem i lommen!

 Tekst af: Bente Clod, forfatter.

 


  • Træsnit

Se nedenstående slideshow for eksempler på solgte værker 

  • Eksempel på solgte værker

ABOUT THE ART OF MADELIN WILIAN

Madelin Wilian (born 1969) is a multimedia artist, graduated from the Royal Danish Academy of Fine Arts and the Academy of Art Institute, San Francisco. With activity in a wide range of art forms such as paintings, woodcuts, novels, collages, children's book illustrations, knitting, animated films as well as music, dance and performance art, she has especially influenced the Copenhagen art scene as a performing artist, performer and teacher. In this exhibition, Madelin Wilian is current with 10 paintings that exemplify her playful socially critical aesthetic language. In the encounter with Wilian's works, one is tangled in whimsical colors and vivid imagination. The motifs are dreamy and balance on the border between the figurative and the abstract as well as the childish and the adult-like. In the triptych series My Boyfriend says he meditates well when he plays DOOM, a person playing computer accompanied by his cat is portrayed in a two-dimensional picture space with synthetic color combinations, clear contours and rough brushstrokes. The visual language is vivid and naive, which at the same time brings to mind French fauvism in the early 1900s as well as the visual arts lessons in schooling. The same naive idiom is seen in many of Wilian's works. Behind the colorful and naive expression often hides a socially critical weight in Wilian's works. In the triptych series Awakening of a Clerk, a person, certainly the Clerk, experiences a mythological fantasy world with squeaking flowered red deer and giant hares sitting from an office chair. He clings to the armrests of the chair and seems uncomfortable with pink embarrassed ears. The three-part triptych is a format that is also seen in i.a. Christian altarpieces from the Middle Ages and the Renaissance. Through a three-part variation of a motif, the viewer is led to meditate on the repeated theme. At Wilian, we are invited to meditate on the clerk as a kind of symbolic character for the modern high-profile business world, which in the light of the work, seems uncreative, boring and in desperate lack of life. One would almost wish that the clerk would break his pattern, sit up on the blossoming red deer, and ride out toward the horizon. These dreams of pattern breaking recur in other works as well. Through Wilian's works, audiences are invited to contemplate and marvel at a society at idle. She suggests with alluring richness of color and childlike openness that society does not have to be so gray and enclosed about itself.

 Written by Astrid Brincker Olson, student in art history and museology